Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Under en längre tid har Stockholm drabbats av ett nytt inslag i gatubilden; tiggare utanför matbutiker, ingångar samt inte minst vid kollektivtrafikens hållplatser, tunnelbana samt pendeltåg.

Som huvudman för SL är det landstingets skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt arbeta för att säkerställa ordningen, tryggheten och lugnet för våra betalande resenärer.

Många pendlare vittnar om att de trots trängselavgifterna på våra infartsleder hellre betalar dessa än åker med tunnelbana eller pendeltåg på grund av det utbredda, och stundtals aggressiva, tiggeriet. Enligt SLs egna undersökning uppfattar 79% av resenärerna tiggeriet som ett irritationsmoment. Det är också många anställda inom kollektivtrafiken som upplever tiggeriet som ett arbetsmiljöproblem.

Det är glädjande att man nu kan konstatera att Moderaterna på senare tid svängt i frågan om tiggeriförbud och numera förordar lokala tiggeriförbud vid specifika platser.

Vi har också nyligen fått ta del av regeringens tiggeriutredning, som uppmanar oss att inte skänka pengar till tiggare eftersom detta inte på något sätt hjälper personer ur fattigdom.

Med anledning av ovanstående frågar jag Kristoffer Tamsons:

Finns det planer på att i SLs hallar och fordon införa ett tiggeriförbud?

Stockholm 16 februari 2016

Lotta Nordfeldt (SD)