Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Att förenkla hälsokontrollerna av nyanlända | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Att förenkla hälsokontrollerna av nyanlända

Stockholms Läns Landsting
Enkel fråga 2016-09-13

Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

Regeringen har d. 10:e december 2015 beslutat ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande kvinnor och män. I uppdraget ingår att se över möjligheterna att förenkla och effektivisera hur hälsoundersökningar genomförs. Myndigheterna ska bistå landstingen med kunskaps- och metodstöd. Syftet är att andelen genomförda hälsoundersökningar ska öka.

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd för denna hälsoundersökning och ofta finns det kompletterande lokala riktlinjer, vilket är något vi Sverigedemokrater tycker är bra.

Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

Kommer Stockholms läns landsting att införa nya lokala riktlinjer genom att förenkla hälsokontrollerna av nyanlända samt papperslösa i syfte att öka genomförandegraden av hälsoundersökningarna och därmed överträffa de 43% som genomförs idag?

Stockholm 13 september 2016

Lotta Nordfeldt