Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-03-15

 

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Trafiklandstingsrådet Tamsons har i medier meddelat att han vill se en inventering av alla kommunala naturreservat för att kunna göra bedömning av om dessa är lämpliga att bebygga med bostäder. Han ser det också som önskvärt att man på riksnivå fattar beslut om att frånta kommunerna rätten att besluta om kommunala naturreservat.

Tamsons gör därmed klart att han vill se en inskränkning av den kommunala självbestämmanderätten. Det innebär i så fall också att medborgarnas rätt att besluta om sin närmiljö upphör.

Uttalandet speglar också en önskan från ett stort parti att det ska ha rätten att på riksnivå fatta beslut utan demokratisk förankring på den kommunala nivån.

Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Tamsons om det är hans avsikt att verka för ett avskaffande av kommunernas rätt att införa naturreservat?