Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Subventionering av tandvård för fattigpensionärer | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Subventionering av tandvård för fattigpensionärer

Stockholms Läns Landsting                                  

Enkel fråga 2016-05-17

 Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

Sveriges låginkomstpensionärer har hela sina arbetsföra liv arbetat med målsättningen att alla ska kunna leva ett värdigt liv i god ekonomisk trygghet.

Många av dessa svenska pensionärer är kvinnor som vårdade familjen, var hemmaarbetande och tog hand om barnen. Denna, för samhället så viktiga insats, har inte värderats på samma sätt som arbete utanför hemmet. Därav har följt en lägsta pension som dessutom inte har fått en nödvändig uppräkning motsvarande prisstegringar i samhället.

Vi vet genom personliga samtal, möten och medierapporteringar att många svenska låginkomstpensionärer lever på marginalen. En följdverkan av detta är bland annat att många låginkomstpensionärer inte har råd att upprätthålla en godtagbar tandhälsa.

Sverigedemokraternas förslag som dramatiskt skulle förbättra denna situation är att även våra svenska låginkomstpensionärer får samma rätt som papperslösa att för 50 kronor få nödvändig tandvård.

Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

Kommer landstingsrådet arbeta för att Stockholms läns landsting som det första landstinget i Sverige subventionerar de svenska låginkomstpensionärerna på samma vis som statens subventionerar papperslösa?

Stockholm 17 maj 2016

Dan Kareliusson