Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M) | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M):

Stockholm stads Slussenprojekt är ett omfattande infrastrukturprojekt med en kostnadsberäkning på minst nio miljarder kronor. I dagsläget troligen ännu mer. Den av staden tillsatta oberoende expertgruppen för granskning av hela projektet är nu klar med sitt arbete. En politisk utvärdering pågår.

Stockholms läns landsting är också involverat i projektet genom ansvaret för en trafiklösning för Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner. En omprövning av Bergterminalen leder troligen till att det projektet helt upphör.

Med anledning av förändrade förutsättningar för den planerade bussterminalen och trafiktillfarten anser vi att landstinget ska återuppta förhandlingarna med Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner om en ny permanent lösning av bussterminalen.

Eftersom det är möjligt att med förändrade förutsättningar spara mycket pengar vänder jag mig till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl med följande fråga:

är Torbjörn Rosdahl beredd att förhandla om förutsättningarna för Stockholms läns landsting och lyfta Slussenprojektet till landstingsfullmäktige för ny prövning?

Stockholm den 16 februari 2015

Dan Kareliusson SD