Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M): Tjänstemannautredning Sabbatsberg | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M): Tjänstemannautredning Sabbatsberg

Stockholms Läns Landsting                                  

Enkel fråga 2016-05-17

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M):

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag och driver bland annat i Stockholms län Sabbatsbergs sjukhus med inriktning på specialistvård.

Aleris är redo att investera stort i verksamheten. Problemet är att dom kan inte påbörja investeringarna eftersom Aleris inte fått någon som helst respons från Stockholms läns landsting om landstingets avsikter med Sabbatsbergs sjukhus och villkoren för en eventuell upprustning och utökning av verksamheten.

Enligt uppgifter jag erhållit ska det pågå en tjänstemannautredning om Sabbatsberg.

Med anledning av ovanstående frågar jag Paul Lindquist:

Stämmer det att det pågår en tjänstemannautredning angående Sabbatsberg? Om, ja, hur långt har i så fall denna utredning kommit?

Stockholm 17 maj 2016

Dan Kareliusson