Fråga av angående säkerheten för biljettkontrollanter och ordningsvakter | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av angående säkerheten för biljettkontrollanter och ordningsvakter

Den senaste tiden har vi i media kunnat ta del om rapportering att SL:s trygghetscentral har gjort bedömningen att Rinkeby och Tenstas tunnelbanestationer utgör ett s.k. ”sällsynt säkerhetsläge” vilket innebär att SL:s personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter utan polisiärt stöd. Ytterligare två tunnelbanestationer försätts regelbundet i samma säkerhetsläge; Rissne och Hjulsta.

Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

Finns det en åtgärdsplan för att säkerställa personalens säkerhet på dessa stationer utan att behöva förlita på polisiärt stöd?

 

Per Carlberg

Sverigedemokraterna