Fråga angående utvecklingen av E-hälsa inom landstinget | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga angående utvecklingen av E-hälsa inom landstinget

I fjol fick vi här i fullmäktige information om att vi i år skulle få en redovisning av Alliansen om planeringen och utvecklingen av E-hälsa verksamheten. Nu har vi kommit långt in i det nya året och vi Sverigedemokrater har i alla fall inte fått ta del av någon information om landstingets E-hälsoutveckling. Vi frågar oss om något hänt med landstingets E-hälsa, har den utvecklats något eller finns den bara på ett planeringsstadium?

I den privata vården har E-hälsan expanderat väldigt mycket sedan 2016 och det ses ingen minskning, tvärt om, E-hälsoerbjudanden ökar fortlöpande.

Min fråga till berört landstingsråd är:
Sker någon utveckling av E-hälsan inom Stockholms läns landsting?

Dan Kareliusson

Sverigedemokraterna