Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Stockholms landsting

Förtroendevalda

Trafiknämnden

Mats Arkhem
Ledamot i trafiknämnden
mats.arkhem@sll.se

 

Patientnämnden

Lotta Nordfeldt
Ledamot i patientnämnden
lise-lotte.nordfeldt@sll.se
072 – 538 95 14