Ett bryskt uppvaknande – Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Ett bryskt uppvaknande – Sverigedemokraternas förslag till budget 2020

thumb

 

När vi lägger 2020 i backspegeln kan vi konstatera att den regionala förståelsen för dåliga prioriteringar inom hälso- och sjukvården har saknats. Hälso- och sjukvården behöver en omställning med fokus på äldre och multisjuka där primärvården och den förebyggande hälsovården är avgörande för att minska den dyra akuta och specialiserade vården.

Kollektivtrafiken måste ställa om tillsammans med den regionala tillväxtpolitiken. Bilen måste sluta straffbeskattas och bilköerna minska. Medborgarna måste ges rätt att tycka till om vilka kulturprojekt skattemedel ska gå till, och det ska vara slut på det elitistiska tjänstemannastyret.

Inget av förslagen ovan är på väg att förverkligas inom den blågröna allians- och miljöpartibudgeten. På vänsterflanken står Vänsterpartiet och Socialdemokraterna med få nytänkande förslag, utöver sin kritik mot privata vårdföretag – en kritik lika förlegad då som när den kom till under 90-talet.

Region Stockholm slumrar och kommer fortsätta göra så även under 2021. Det bryska uppvaknandet närmar sig när pengarna sinar och vårdbehovet kvarstår – lika snabbt som höstrusket sveper in efter de varma sommarmånaderna. Kvar står ett oprövat alternativ med nya lösningar – Sverigedemokraterna.

Läs vår budget här (klicka på bilden)! 👇