Enkel fråga från Per Carlberg (SD) till Marie Ljungberg Schött ang. obligatorisk fyrhjulsdrift på ambulanser | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Enkel fråga från Per Carlberg (SD) till Marie Ljungberg Schött ang. obligatorisk fyrhjulsdrift på ambulanser

Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-11-15

 

Fråga av Per Carlberg (SD) till sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M):

I och med förra veckans snökaos i Stockholms län med allt vad det innebar för människor och trafik fick vi veta att räddningstjänsten inte kunde ta sig fram på Stockholms gator på grund av den bristfälliga snöröjningen. I ett av fallen fick Citybanans räddningstunnel agera livräddningslina.

Vad vi har hört så är de flesta ambulanser inom Stockholms läns landstings upptagningsområde inte utrustade med fyrhjulsdrift, vilket man kan tycka är underligt då Stockholms län ligger högt uppe i Norden där snö och halka brukar vara ett vanligt förekommande inslag.

Det kan även vara av vikt att ambulanserna kan ta sig fram ute i landsbyggden på leriga och dåliga vägar utan att köra fast.

Ett rimligt krav från landstinget i fortsatta upphandlingar bör vara att ambulanser i vårt landsting utrustas med fyrhjulsdrift.

Med anledning av ovanstående frågar jag Marie Ljungberg Schött:

Kommer Stockholms läns landsting i fortsatta upphandlingar av ambulans ställa krav på att fyrhjulsdrift ska vara obligatoriskt?

 

Stockholm 15 november 2016

 

Per Carlberg