Enkel fråga av Lotta Nordfeldt till Anna Starbrink ang. föräldrars villighet att vaccinera sina barn | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Enkel fråga av Lotta Nordfeldt till Anna Starbrink ang. föräldrars villighet att vaccinera sina barn

Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) angående att öka viljan bland föräldrar att vaccinera sina barn.

I Tensta och Rinkeby vaccineras nu så få barn att det finns risk för dödliga epidemier av polio och difteri inom ett år om vaccinationsmotståndet fortsätter. Föräldrar är rädda att vaccinationssprutor ska ge deras barn autism. Denna vaccination ges vid ett års ålder och den motverkar stelkramp, difteri, polio, kikhosta och Haemophilus influenzae.

Mässling är en annan mycket smittsam barnsjukdom. 15 procent drabbas av följdsjukdomar som öroninflammation, lunginflammation och diarré. I ett fall av 1 000 kan sjukdomen orsaka dödlig hjärninflammation.

Alla erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) då barnet är 18 månader. I riket är vaccinationstäckningen cirka 97 procent. I Stockholms län 95,6 procent.

I vissa delar av Järna är vaccinationsgraden cirka fem procent. Ett mässlingsutbrott med 23 fall inträffade i Järna 2012.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Anna Starbrink:

Avser hälso- och sjukvårdslandstingsrådet vidta några åtgärder för att öka villigheten bland föräldrar att vaccinera sina barn?

 

Lotta Nordfeldt
SD