Bilen | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Bilen

Vi 🧡 bilen.

Bilen är en oumbärlig del av mångas vardag. Den tar dig överallt där det finns vägar, följer ingen förutbestämd tidtabell och förenklar familje- och arbetslivet kolossalt.

Bilen är mer än bara ännu ett färdmedel, den är en symbol för frihet och möjlighet. Den individuella mobiliteten är vad som får vårt samhälle att leva, särskilt i landsbygden. Inget annat färdmedel inviger så många möjligheter till den enskilde individen så som bilen gör. Det är värt att bevara.

I Sverigedemokraternas framtid finns det en balans mellan bilen, kollektivtrafiken, cykel- och gångtrafiken. Människors olika förutsättningar och val av transport ska respekteras – inte bestraffas.

Läs hela vårt bilprogram genom att klicka på bilden: 👇