Alla nyanlända bör genomgå hälsokontroll | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Alla nyanlända bör genomgå hälsokontroll

I takt med att allt fler nyanlända invandrare ifrån olika länder kommer till Sverige påträffas numera personer som är smittade eller har insjuknat i sjukdomar som tidigare var okända eller utrotade i Sverige. Antalet fall av tuberkulos, som är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen, har ökat och var så många som 684 nya fall 2014. Under det första halvåret 2015 har antalet fall ökat med 6 procent, 342 fall, jämfört med första halvåret 2014 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Av dessa fall var 89 procent födda utomlands. Det finns även rapporter om att flera barn på en förskola har drabbats av tuberkulos.

Vi sverigedemokrater vill därför införa en obligatorisk hälsoundersökning för nyanlända. Detta för att bekämpa smittspridning och för att hjälpa de som har en smittsam sjukdom. Inom ramen för det svenska flyktingmottagandet ingår i dag ett erbjudande om hälsoundersökning. Det är landstingen som har till uppdrag att kontakta och erbjuda de nyanlända hälsoundersökning. Staten ersätter därefter landstingen för kostnaderna. I dagsläget är det helt frivilligt att välja att genomgå hälsokontrollen. Dessvärre är det långt ifrån alla, endast drygt 50 procent, som genomgår denna hälsokontroll. Eftersom hälsoundersökningen är frivillig leder det till att exempelvis skolor inte har någon rätt att kräva hälsokontroll och därmed inte kan upptäcka eller beivra smittspridning vilket är oerhört beklagligt.

Läs hela insändaren på SvD.se