Sverigedemokraterna Region Stockholm

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Inför kravallutrustad ambulans i utsatta områden

  Av redaktion den 22 november 2021
  0

  I Stockholm utsätts ambulanspersonal i högre grad för hot och våld under utryckning. Sverigedemokraterna i regionen vill att ambulanspersonal förses med kravallutrustning i en specialutrustad ambulans som kallas för taktisk enhet.

   

  – Vi vill införa taktiska ambulansenheter, alltså kravallutrustade ambulansfordon och specialutbildad personal som ska tjänstgöra under särskilt farliga uppdrag i utsatta områden, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna Region Stockholm.

   

  I sin skuggbudget för år 2022 föreslår Sverigedemokraterna i Region Stockholm att ambulansoperatörerna förses med specialutrustade ambulanser under namnet taktiska enheter, som partiet menar har efterfrågats länge av ambulanspersonalen. De taktiska enheterna ska genomföra gemensamma övningar med polisen om arbete i farlig miljö och ambulanspersonalen ska ha genomgått självförsvars- och självskyddsutbildning och vara kravallutrustade.

  I kravallutrustningen för ambulanspersonal i taktiska enheter ingår kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning.

  – De ambulansoperatörer vi samtalat med har varit positiva till förslaget och menar att personal som rycker ut till utsatta områden eller adresser behöver säkerhetsutrustning. Oförberedd och otillräckligt utrustad personal riskerar att överrumplas av gängvåldet. Blåljuspersonalens utsatthet förvärras i samband med det eskalerande våldet och då måste tryggheten på arbetet stärkas, säger Gabriel Kroon (SD).

  Gabriel Kroon (SD). Gruppledare i Region Stockholm.

 • Bilprogrammet

  SD kräver nya sjukhusstyrelser efter förlossningskrisen

  Av redaktion den 1 november 2021
  0

  Förlossningskrisen där ett stort antal enhetschefer och barnmorskor valt att säga upp sig på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i protest mot den bristande arbetsmiljön, fortsätter med hot om fler massuppsägningar. Sverigedemokraterna i Region Stockholm kräver nu att den blågröna majoriteten tar ansvar:

  – Krisen i förlossningsvården har skett eftersom ledande politiker tappat insynen i akutsjukhusens verksamhet. Trots att akutsjukhusen är våra viktigaste vårdgivare, saknas politisk insyn eller politisk representation i deras styrelser, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna Region Stockholm.

  Södersjukhuset och Danderyds sjukhus är båda aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Under regionfullmäktige utser politikerna sjukhusstyrelsen, som därefter fattar övergripande beslut och utser VD för sjukhuset. Sedan 2016 har Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus samma styrelse.

  Sverigedemokraterna i Stockholm kräver nu efter förlossningskrisen att antalet styrelseproffs som regionen tillsätter minskas. Istället vill Sverigedemokraterna se att akutsjukhusens styrelse utgörs av regionpolitiker från samtliga partier samt fler representanter från vårdprofessionen.

  – Regionpolitiker har det yttersta ansvaret för förlossningskrisen. Den blågröna majoriteten har medvetet skapat sjukhusstyrelser utan politiskt ansvar att ducka bakom. Akutsjukhusens styrelse bör bestå av regionpolitiker från samtliga partier samt vårdproffesionen. Då kan ansvar utkrävas på riktigt, säger Gabriel Kroon (SD).

  Gabriel Kroon, gruppledare, Sverigedemokraterna Region Stockholm.

 • SD satsar en miljard extra på sjukvården

  Av redaktion den 18 oktober 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Region Stockholm lägger fram sin skuggbudget där partiet satsar en miljard kronor extra på hälso- och sjukvården.

  – Pengarna ska gå till akutsjukhusen och till att stärka primärvården, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

   

  Den extra miljard som Sverigedemokraterna skjuter till ska delas ut under en treårsperiod till hälso- och sjukvården i Stockholmregionen.

  – Nu är inte läge att vara sparsam. Varje krona regionmajoriteten sparar idag kommer leda till försämrad ohälsa hos länets invånare. En sjukvård där patienter får vård snabbt och där medarbetar trivs är livsavgörande., säger Gabriel Kroon (SD).

   

  För att finansiera sin satsning vill Sverigedemokraterna se högre statsbidrag från regeringen. Om bidragen uteblir anser partiet att Region Stockholm ska ta pengarna ur sin egen kassa.

  – Pengar på vård och arbetsmiljö är en investering som kommer återbetalas i framtiden. En stark primärvård där alla har en fast läkarkontakt och en vårdkoordinator som förhindrar att äldre bollas runt i systemet är avgörande för bättre hälsa och lägre vårdkostnader, säger Gabriel Kroon (SD).

   

  Andra satsningar i Sverigedemokraternas budget härrör bland annat till minskade kulturbidrag och en nedläggning av förlängningen av Roslagsbanan till city.

  – Vi drar ner på kulturbidragen med 100 miljoner kronor årligen för att istället satsa på ungdoms-, senior- och friluftsorganisationer. Vi lägger även ner det kostsamma projektet Roslagsbanan till city för att delfinansiera Östlig förbindelse för bättre vägframkomlighet, avslutar Gabriel Kroon (SD).

   

  Satsningar 2022-2024 mkr
  Tillskott akutsjukhusen 525
  Stärkt primärvård 375
  Stärkt förebyggande vård 60
  Tillskott till Kommunalförbundet Norrtälje 45
  Besparingar 2022-2024
  Minskat kulturbidrag 309
  Minskat resultatöverskott 690
  Slopa hållbarhets- och miljönämnden 6
  Investeringar 2022-2031
  Avsiktsförklaring om att delfinansiera östlig förbindelse
  Slopa utbyggnad av Roslagsbanan till City
  Utreda elektrifierade skärgårdsbåtar
  Utreda ny vagnpark till Saltsjöbanan
  Utreda förlängning av Roslagsbanan till Rimbo

   

  Ta del av hela budgeten genom att klicka på den nedan! 👇

   

  Gabriel Kroon (SD). Gruppledare i Region Stockholm.

 • Bilprogrammet

  SD kräver krisutredning av färdtjänsten

  Av redaktion den 6 oktober 2021
  0

  Åtta av tio med relation till färdtjänsten är missnöjda och otryggheten bland unga och kvinnliga resenärer är stor. Ny undersökning visar att missnöjet och otryggheten i färdtjänsten är mycket större än Region Stockholm tidigare trott.

  – Vi har krävt en krisutredning av Färdtjänstnämnden. Man kan inte bortprioritera färdtjänsten konsekvensfritt i all oändlighet, säger Roland Johansson, färdtjänstansvarig för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

  En ny nationell demoskopundersökning om färdtjänsten utfördes av persontransportföretaget Samtrans AB mellan 21 maj till 22 juni i år. Över 1 000 personer intervjuades som antingen reser med färdtjänst eller som är närstående till någon som reser med färdtjänst. Frågorna berörde främst trygghet och kundnöjdhet.

  Av de tillfrågade var det enbart två av tio som svarade att de var nöjda med färdtjänsten. Förseningar, dåligt bemötande och låga kunskaper inom särskilda behov för den resande uppgavs som orsaker bakom missnöjet. Strax under hälften uppgav att de känt sig otrygga i färdtjänstbilen, där bristande trafiksäkerhet och dåligt bemötande var vanliga svar på varför. Unga kvinnor i Stockholmsregionen som utnyttjar färdtjänst var den grupp som upplevde sig som allra otryggast, där endast 37 % av kvinnorna känner sig fullt trygga när de reser med färdtjänst.

  – En klar majoritet av de som känner sig otrygga i färdtjänsten tror att ett fritt val av leverantör kan stävja otryggheten. Vi har försökt driva frågan och visat på hur ett sådant fritt val kan genomföras i praktiken. Resurserna finns, men inte det politiska gehöret, säger Roland Johansson (SD).

  Samtidigt som Sverigedemokraterna anser att ett fritt val av färdtjänstleverantör är en viktig pusselbit för att öka resenärernas trygghet och nöjdhet, menar partiet att det är långt ifrån tillräckligt.

  – Färdtjänsten behöver en total reformering. Utöver det fria valet måste kraven på utbildning, språkkunskaper och vad som är en acceptabel körning höjas hos färdtjänstutövarna, avslutar Roland Johansson (SD).

  Roland Johansson (SD), färdtjänstansvarig i Region Stockholm.

 • M får gärna prata politik med oss

  Av redaktion den 6 oktober 2021
  0

  Finansregionrådet Irene Svenonius (M) annonserade i Norrtelje Tidning att de inför valåret 2022 vill utreda om en läkarbåt i Norrtäljes skärgård. Förslaget är ännu ett fall av kopiering från Sverigedemokraternas politiska program i Region Stockholm.

  – I december 2019 avslog den blågröna majoriteten vårt förslag om att på prov införa en läkarbåt i Stockholms skärgård med motiveringen att utryckningstiden skulle bli för lång. Ett utspel som kan sammanfattas med bondfångeri. En fågel är ingen sommar och en utredning är ingen båt, säger Britt-Mari Canhasi (SD), Norrtäljebo och sjukvårdspolitiker i Region Stockholm.

  Trots den godtyckliga förslagkopietingen vill Sverigedemokraterna ändå välkomna den blågröna majoriteten, i synnerhet Moderaterna, till fler politiska förslagutbyten:

  – Vi utvecklar och driver gärna politik som inspirerar Irene Svenonius styre i Region Stockholm. Den moderata beröringsskräcken för SD får inte tillåtas stå i vägen för förslag som förbättrar invånarnas sjukvård, säger Britt-Mari Canhasi (SD).

  Britt-Mari Canhasi (SD). Sjukvårdspolitiker i Region Stockholm.